Direct naar
info@amome.nl
tel: 024 351 06 99

Sensi-therapie

Sensi-therapie is een natuurgeneeskundige behandelmethode en activeert het zelfgenezend vermogen van het lichaam. Dit zelf- genezend vermogen functioneert niet meer optimaal door bijvoor- beeld een ziekte, burn-out, vage klachten, stress, ongelukkige levensomstandigheden, verdriet, allergieën of pijn.

Jouw lichaam weet zelf wat het nodig heeft en via een biosensor maken wij dit zichtbaar. De behandeling is effectief en duurzaam. Uit ervaring is gebleken dat de Sensi-therapie van korte duur kan zijn en heel snel resultaat kan geven. Tevens blijkt uit ervaring dat de therapie bij een groot spectrum van problematieken werkzaam is. Dit reikt van allergieën, lichamelijke pijn, en tekorten, tot minderwaardigheidsgevoelens, angsten en burn-out. Dit komt doordat Sensi-therapie vanuit het volgende inzicht ontwikkelt is:

Klachten zijn niet of lichamelijk, of emotioneel, of mentaal van nature, maar alle drie de componenten zijn betrokken in een gelaagd samenspel.

Vanuit dit inzicht is duidelijk waarom een losse therapie, die zich maar op een van deze aspecten richt, meestal niet ervoor kan zorgen dat klachten duurzaam verdwijnen. Bij Sensi-therapie wordt daarom meerdere therapieën gelijktijdig ingezet, waarbij elke therapie een specifiek onderdeel van de oorzaak aangrijpt en de som meer is dan de delen.
De elementen die de samenhang vormen van de Sensi-therapie zijn gebaseerd op het volgende eenvoudige principe:
- Weghalen van gifstoffen uit het lichaam (remedies en ortho- moleculaire preparaten)
- Stoppen met het toevoegen van gifstoffen in het lichaam (dieet en allergie meting)
- Wegnemen van de oorzaken (remedies en sensikaarten)
- Direct op gang brengen van het proces (massagetechnieken en emoties vrij maken).

De therapieën zijn gekozen op basis van:
- Effectiviteit
- Complementair met alle vormen van therapie en reguliere zorg
- Altijd te gebruiken naast medicatie van de arts
- Bestaand uit producten en technieken die geen schade aan kunnen richten, zelfs niet bij fout gebruik.

Indien uit de meting blijkt dat een andere therapie gewenst is zal ik hiernaar door verwijzen.
De therapieën die ik kan geven staan bij het tabblad ‘methoden’ genoemd.

Verdere informatie over Sensi-therapie en de opleiding kunt u vinden op www.sensicure.nl.